ΕΒΡΑΪΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΒΡΑΪΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΒΡΑΪΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΒΡΑΪΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κτίριο προγενέστερο του 1906, ένα από διασωθέντα της πυρκαϊάς του 1917. Αποκαταστάθηκε το 1997, για να στεγάσει το Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Θα είναι επισκέψιμη και η επέκταση του μουσείο, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα.

ΩΡΑΡΙΟ
23/11  –
24/11 10:00-14:00

ΠΡΟΣΒΑΣΗ
3Κ, 12, 16, 23, 29: στάση Πλατεία Εμπορίου
5, 6, 33, 35: στάση Πλατεία Ελευθερίας

Φωτογραφίες: Kim Powell (εξωτερική), αρχείο Π. Μακρίδης + Συνεργάτες (εσωτερική)

Δεν απαιτείται κράτηση

 

  • Διεύθυνση Αγ. Μηνά 13
  • Αρχιτέκτονας Π. Μακρίδης + Συνεργάτες (αποκατάσταση/επανάχρηση), Δ. Ραϊδης, Α. Κουλουκούρης, Η. Μεσσίνας (νέα πτέρυγα)
  • Περίοδος 1900-1940
  • Είδος κτιρίου ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
  • Περιοχή ΚΕΝΤΡΟ
  • Open House 2019

Related Projects