ΣΦΑΓΕΙΑ

ΣΦΑΓΕΙΑ

Κτίριο του 1896, το οποίο αποκαταστάθηκε το 2014 από τον Δήμο Θεσσαλονίκης και λειτουργεί πλέον ως πολυχώρος εκδηλώσεων.

ΩΡΑΡΙΟ 21/11 10:00-18:00

               22/11 10:00-18:00

Φωτογραφίες: Νίκος Αραμπατζής

  • Διεύθυνση 26ης Οκτωβρίου 35
  • Αρχιτέκτονας 1896, Δήμος Θεσσαλονίκης - 2014 (αποκάτάσταση)
  • Περίοδος 17ος -19ος ΑΙ
  • Είδος κτιρίου ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
  • Περιοχή ΔΥΤΙΚΑ
  • Open House 2015

Σχετικά Κτίρια