ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ THE MET
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ THE MET
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ THE MET

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ THE MET

Ένα από τα design hotels της Θεσσαλονίκης, το οποίο κατασκευάστηκε το 2004-2009.

ΩΡΑΡΙΟ
23/11 
24/11 10:00-14:00

ΠΡΟΣΒΑΣΗ
31, 40: στάση Ιχθυόσκαλα

Φωτογραφίες: Νίκος Αραμπατζής (εξωτερική), Πέτρος Αντωνιάδης (εσωτερική)

Δεν απαιτείται κράτηση

  • Διεύθυνση 26ης Οκτωβρίου 48
  • Αρχιτέκτονας ZEGE (Ζέππος - Γεωργιάδη + Συνεργάτες)
  • Περίοδος 21ος ΑΙΩΝΑΣ
  • Είδος κτιρίου ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
  • Περιοχή ΔΥΤΙΚΑ
  • Open House 2019

Related Projects