ΜΟΥΣΕΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Το πρώην κεντρικό αντλιοστάσιο, σχεδιάστηκε από τον A. Cuypers τo 1894. Η μελέτη αποκατάστασης-επανάχρησης έγινε το 1997 από την Ο. Τραγανού-Δεληγιάννη (ΥΠ.Π.Ο., Δ’ΕΝΜ).

ΩΡΑΡΙΟ 21/11 10:00-14:00, 18:00-20:00

               22/11 11:00-14:00

Φωτογραφίες: Νίκος Αραμπατζής

  • Διεύθυνση 26ης Οκτωβρίου 19
  • Αρχιτέκτονας A. Cuypers - 1894, Ο. Τραγανού-Δεληγιάννη (ΥΠ.Π.Ο., Δ’ ΕΝΜ) - 1997 (αποκατάσταση-επανάχρηση)
  • Περίοδος 17ος -19ος ΑΙ
  • Είδος κτιρίου ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
  • Περιοχή ΔΥΤΙΚΑ
  • Open House 2015