ΜΕΓΑΡΟ ΧΑΝΘ
ΜΕΓΑΡΟ ΧΑΝΘ

ΜΕΓΑΡΟ ΧΑΝΘ

Σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Μ. Δελλαδέτσιμα το 1924.

ΩΡΑΡΙΟ
25/11: 13:00-18:00
26/11: 11:00-16:00

ΠΡΟΣΒΑΣΗ
3, 5, 6, 12, 33, 39, 58, 78: στάση ΧΑΝΘ

Φωτογραφίες: Κ. Powell

Δεν απαιτείται κράτηση

  • Διεύθυνση Ν. Γερμανού 1 & Τσιμική
  • Αρχιτέκτονας Μ. Δελλαδέτσιμα - 1924
  • Περίοδος 1900-1940
  • Είδος κτιρίου ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
  • Περιοχή ΚΕΝΤΡΟ
  • Open House 2017

Related Projects