ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Η Καθολική Εκκλησία ή ¨Φραγκοκλησιά¨ χτίστηκε το 1897 σε θέση προγενέστερης εκκλησίας.

ΩΡΑΡΙΟ
25/11: 10:00-13:00, 16:00-18:00
26/11: 11:30-13:00, 16:00-17:30

ΠΡΟΣΒΑΣΗ
2, 8, 10, 11, 14, 17, 20, 21, 25, 27, 29: στάση Αντιγονιδών
3, 12, 16, 23, 39: στάση Πλατεία Εμπορίου

Φωτογραφίες: Πέτρος Αντωνιάδης

Δεν απαιτείται κράτηση

  • Διεύθυνση Φράγκων 19
  • Αρχιτέκτονας V. Poselli
  • Περίοδος 17ος -19ος ΑΙ
  • Είδος κτιρίου ΜΝΗΜΕΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΑ
  • Περιοχή ΚΕΝΤΡΟ
  • Open House 2017

Related Projects