ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Η Καθολική Εκκλησία ή ¨Φραγκοκλησιά¨ χτίστηκε το 1897 σε θέση παλαιότερης σε σχέδια του αρχιτέκτονα Vitaliano Poselli.

ΩΡΑΡΙΟ 21/11 10:00-13:00

               22/11 11:30-13:00, 16:30-17:30

Φωτογραφίες: Νίκος Αραμπατζής

  • Διεύθυνση Φράγκων 19
  • Αρχιτέκτονας Β. Ποζέλι
  • Περίοδος 17ος -19ος ΑΙ
  • Είδος κτιρίου ΔΗΜΟΣΙΑ, ΜΝΗΜΕΙΑ
  • Περιοχή ΚΕΝΤΡΟ
  • Open House 2015

Σχετικά Κτίρια