ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Το κρυμμένο διατηρητέο κτίριο, στο οποίο φιλοξενείται από το 1994 το Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, ανεγέρθη το 1909 για να στεγάσει το νοσοκομείο της Ρώσικης κοινότητας της Θεσσαλονίκης.

NEW ENTRY

ΩΡΑΡΙΟ
25/11 10:00-14:00

Φωτογραφίες: Π. Αντωνιάδης

Δεν απαιτείται κράτηση

  • Διεύθυνση Αλ. Παπαναστασίου 21
  • Περίοδος 1900-1940
  • Είδος κτιρίου ΔΗΜΟΣΙΑ
  • Περιοχή ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
  • Open House 2017