ΕΒΡΑΪΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΒΡΑΪΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΒΡΑΪΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΒΡΑΪΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κτίριο προγενέστερο του 1906, από τα λίγα που σώθηκαν από την πυρκαϊά του 1917. Η λειτουργία του ως μουσείο δόθηκε μετά από μελέτη επανάχρησης  το 1997 από το αρχιτεκτονικό γραφείο Π. Μακρίδης + Συνεργάτες.

ΩΡΑΡΙΟ
26/11: 10:00-13:30

ΠΡΟΣΒΑΣΗ
3, 12, 16, 23, 29: στάση Πλατεία Εμπορίου
5, 6, 33, 35: στάση Πλατεία Ελευθερίας

Φωτογραφίες: Kim Powell (εξωτερική), αρχείο Π. Μακρίδης + Συνεργάτες (εσωτερική)

Δεν απαιτείται κράτηση

 

  • Διεύθυνση Αγ. Μηνά 13
  • Αρχιτέκτονας Π. Μακρίδης + Συνεργάτες (αποκατάσταση)
  • Περίοδος 1900-1940
  • Είδος κτιρίου ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
  • Περιοχή ΚΕΝΤΡΟ
  • Open House 2017

Related Projects