ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το νέο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης σχεδιάστηκε το 1987 και η κατασκευή του ολοκληρώθηκε το 2009.

ΩΡΑΡΙΟ
25/11: 12:00-18:00
27/11: 12:00-18:00

ΠΡΟΣΒΑΣΗ
3, 5, 6, 33, 39, 78: στάση Δημαρχιακό Μέγαρο
7, 10, 11, 12, 31, 58: στάση Στρατηγείο
8: στάση Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

Φωτογραφίες: αρχείο Open House (εξωτερική),
Στέφανος Σιδέρογλου (εσωτερική)

Δεν απαιτείται κράτηση

  • Διεύθυνση Βασ. Γεωργίου 1
  • Αρχιτέκτονας Α. Μπίρης, Δ. Μπίρης
  • Περίοδος 1941-2000, 21ος ΑΙΩΝΑΣ
  • Είδος κτιρίου ΔΗΜΟΣΙΑ
  • Περιοχή ΚΕΝΤΡΟ
  • Open House 2017

Related Projects